Categorieën

Ebikes kunnen in 2 categorieën worden ingedeeld:

- modellen met 25km/h ondersteuning met 250 Watt motor: Fiets met elektrische hulpmotor
- modellen met 45km/h ondersteuning (HS-versies) met 350 Watt motor: Speed Pedelec

 Fiets met elektrische hulpmotorSpeed Pedelec
Vermogenmax. 250 Wattmax. 4000 Watt
Snelheidmax. 25km/hmax. 45km/h
AandrijfkrachtEnkel trapondersteuningHoofddoel = trapondersteuning
Minimale leeftijdNee16 jaar
HelmplichtNeeJa, fietshelm*
RijbewijsNeeJa, AM (bromfiets) of B (auto)
VerzekeringNeeNiet verplicht**
InschrijvenNeeJa
NummerplaatNeeJa, klein type 10x12cm
Certificaat van
Overeenstemming (COC)
NeeJa
VerkeersregelsFietsenFietsen/Bromfietsen***

 

* Fietshelm goedgekeurd conform EN1078 met bijkomende voorwaarde dat de slapen en het achterhoofd beschermd moeten zijn.

** De snelle elektrische fietsen met de 2018 euro normering hebben geen autonome functie.
Daardoor kan in vak x15 op het document van de nummerplaataanvraag aangeduid
worden "enkel trapondersteuning" wat de BA verzekering uitsluit.

*** De wegbeheerders kunnen door middel van signalisatie de speed pedelecs toelaten in tegenrichting in éénrichtingsstraten en op voorbehouden wegen (fietssnelwegen) alsook verplichten of verbieden op het fietspad te rijden. Hieronder wordt daar dieper op ingegaan.

 

1. Hoe oud moet men zijn om een speed pedelec te besturen? Is een rijbewijs vereist?

 • 16 jaar voor een speed pedelec + een rijbewijs AM (bromfiets 45 km/u)
 • Rijbewijs A of B volstaat natuurlijk ook voor mensen met minimum leeftijd van 18 jaar.

 

2. Certificaat van overeenstemming

 • Het certificaat van overeenstemming (COC) is verplicht voor een gemotoriseerd rijwiel en voor een speed pedelec. Het COC waarborgt dat het voertuig met de Europese technische voorschriften overeenstemt. Dit certificaat bewijst de conformiteit en het type van het voertuig. Er wordt aangeraden dit document op een veilige plaats te bewaren. De bestuurder moet het document wel niet op zak hebben tijdens zijn verplaatsingen met zijn rijwiel.
 • Al onze speed pedelecs worden afgeleverd met een COC attest.
 • De overige documenten (rijbewijs, verzekeringsbewijs en kentekenbewijs, wanneer zij verplicht zijn) moeten daarentegen steeds in u bezit zijn wanneer u rondrijdt met uw gemotoriseerd rijwiel of speed pedelec.

 

3. Helm

 • Een bromfietshelm of een fietshelm is verplicht voor de bestuurder en de passagier van een speed pedelec.
 • De fietshelm moet zijn goedgekeurd conform EN1078 met bijkomende voorwaarde dat de slapen en het achterhoofd beschermd moeten zijn. Indien aan deze norm is voldaan, wordt dat in de helm aangegeven (CE-markering). Dit type helmen zijn in onze winkel verkrijgbaar.

 

4. Plaats van de fiets met elektrische hulpmotor (25km/h ondersteuning) op de openbare weg

 • De regels voor fietsers zijn van toepassing.

 

5. Plaats van een speed pedelec (45km/h ondersteuning) op de openbare weg

 • Op wegen waar de maximumsnelheid beperkt is tot 50 km/u of minder heb je als bestuurder van een speed pedelec de keuze: je rijdt op de rijbaan of je rijdt op het fietspad.
 • Op wegen waar de maximumsnelheid hoger is dan 50 km/u moet je het fietspad gebruiken, in de juiste rijrichting.
 • Verkeersborden kunnen echter verduidelijken wanneer de aanwezigheid van speed pedelecs op het fietspad verboden of verplicht is.
  Wanneer het gebruik van het fietspad verboden is voor bestuurders van speed pedelecs, wordt dit verduidelijkt door de onderborden M15 of M16. Wanneer ze verplicht het fietspad dienen te volgen, wordt dit aangeduid door middel van de onderborden M13 of M14.

M15       

M16       

M13   

M14

 • Als bestuurder van een speed pedelec mag je op gemengde voet- en fietspaden (aangeduid met het verkeersbord D9) langs rijstroken die beperkt zijn tot 50 km/h rijden. Dit op voorwaarde dat je de andere weggebruikers die zich hierop bevinden niet in gevaar brengt. Voor 1 oktober 2022 was het gebruik van gemende voet- en fietspaden verboden voor speed pedelecs. 

Verkeersbord D9

 • De maximumsnelheid geldt uiteraard ook voor speed pedelecs. Op plaatsen met een maximumsnelheid van 30 km/u of minder moet je die dus ook respecteren.
 • In een fietsstraat mag je fietsers voorbijsteken, maar je mag de maximumsnelheid van 30 km/u niet overschrijden.

Gelden de verkeersborden B22 en B23 waardoor fietsers door rood rechtdoor of rechtsaf mogen ook voor speed pedelecs?

Vanaf 1 oktober 2022 mag dit wel.

 

   Wanneer bij het rood licht of vast oranjegeel licht echter een bijkomend oranjegeel verkeersknipperlicht met silhouet van een fiets en bijhorende pijl werd aangebracht (zie afbeelding hieronder), dan mogen de bestuurders van speed pedelecs wel voorbij het rood of oranjegeel verkeerslicht rijden mits voorrang te verlenen aan de andere weggebruikers die zich aldaar verplaatsen.

6. Personen vervoer

 • Het is verboden kinderen jonger dan 3 jaar te vervoeren. Op een 25km/h elektrische fiets is dit wel toegestaan.
 • Kinderen tussen 3 en 8 jaar kunnen vervoerd worden, mits installatie en gebruik van een geschikt beveiligingssysteem.
 • Het is op de speed pedelec verboden personen te vervoeren in een aanhangwagen. (bron – (Art. 16§2Bis – KB 10.10.1974))
 • Een speed pedelec mag niet meer personen vervoeren dan het getal waarvoor de zitplaats of zitplaatsen ingericht zijn.
 • In een aan een speed pedelec gekoppelde aanhangwagens mogen geen passagiers worden vervoerd.

7. Fiscaliteit & fietsvergoeding

 

 

Hebt u nog vragen en kon u geen antwoord vinden in bovenstaande topics?

Contacteer ons →