Belastingsvoordeel e-Motor

Je kan genieten van een belastingsvoordeel bij de aankoop van een elektrische motor. Dat wil zeggen een e-scooter of e-motor die sneller rijdt dan 45km/h. Daarmee komt de elektrische scooter 25km/h of 45km/h (jammer genoeg) niet in aanmerking voor dit belastingsvoordeel. 

Onder welke voorwaarden heb ik recht op de belastingvermindering?

Het elektrisch voertuig moet ‘in nieuwe staat’ zijn: het wordt bij de DIV (Directie voor Inschrijving van de Voertuigen) ingeschreven en dat gebeurde nog niet eerder (in België of in het buitenland) dan de datum die voorkomt op de factuur.

De vermindering kan u worden verleend voor zover u geheel of gedeeltelijk eigenaar bent van het verworven voertuig. Het feit dat het voertuig niet is ingeschreven op uw naam of dat het gebruikt wordt door andere personen dan uzelf, heeft geen invloed op de toekenning van de belastingvermindering. Voor dit fiscaal voordeel mogen de betrokken uitgaven worden betaald door een andere persoon dan uzelf.

Voorbeelden:

* Betaling van de uitgaven door uw partner of echtgenoot
* Betaling van de uitgaven door een familielid.

Het elektrisch voertuig mag dus ook door uw echtgenoot worden betaald zelfs wanneer jullie als alleenstaanden worden belast.

Voorbeeld:gehuwden waarvan één van beide Europees ambtenaar is en die als alleenstaanden worden belast.”


Over welk soort elektrische voertuigen gaat het?

Het moet gaan om een elektrische motorfiets (geen elektrische scooter):

* die uitsluitend wordt aangedreven door een elektrische motor (hybride voertuigen zijn dus uitgesloten)
* die ten minste twee personen kan vervoeren

waarvoor een geldig Belgisch (categorie A of B), een Europees of een ander gelijkwaardig rijbewijs vereist is
Wettelijk gezien, en naar analogie met voertuigen die uitgerust zijn met een verbrandingsmotor, gelden volgende definities:

* Een motorfiets is een tweewielig voertuig met of zonder zijspan uitgerust met een motor en/of haalt een maximale snelheid van meer dan 45 km per uur.

Opgelet! De belastingvermindering geldt niet voor elektrische fietsen of elektrische scooters. U kunt uw uitgaven voor de aankoop van een elektrische fiets dus niet opnemen in uw aangifte. Er is sinds het aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013) geen belastingvermindering meer voor de aankoop van een elektrische personenwagen, wagen voor dubbel gebruik of minibus, noch voor de installatie van een laadpaal. De belastingvermindering blijft van toepassing voor motorfietsen, driewielers en vierwielers.

 

Hoeveel bedraagt de belastingvermindering?

Voor een motorfiets en een driewieler bedraagt de belastingvermindering:

15% van de aankoopwaarde van het elektrisch voertuig maximum 3.140 euro voor aanslagjaar 2020 (inkomsten 2019)